Žádost o vyjádření  k projektové dokumentaci

Potřebujete od nás vyjádření ke svému projektu?

  • Žádosti o vyjádření přijímáme prostřednictvím našeho webového formuláře.
  • K zadání žádosti vyžadujeme :  kontaktní údaje k žadateli, stupeň projektové dokumentace, základní údaje o plánované akci s vymezením rozsahu zájmového území, investora akce.

Připravte si :

  • Mapu se zákresem rozsahu plánované stavby s vyznačenými parc. č.  K tomuto účelu můžete využít i mapku z portálu  Nahlížení do katastru nemovitostí   s ručním vyznačením vašeho zájmového území. Kompletní projektovou dokumentaci nám neposílejte, velikost souboru je omezena na 3MB ( pouze formáty pdf, jpg, png).
  • V případě zastupování Plnou moc.