Žádost o vyjádření  k projektové dokumentaci
Žádost o vyjádření 
k projektové dokumentaci

pracoviště Prostějov

  1. DŮVOD ŽÁDOSTI
  2. ŽADATEL
  3. INFORMACE O PLÁNOVANÉ AKCI
  4. INVESTOR
  5. PŘÍLOHY: Jako přílohy posílejte situační plánky, zákresy do map. Povolené formáty (pdf jpg png) max 3MB na soubor.
  6. Poznámka: