INFOS LEAS, spol. s r.o.
Barákova 2680/5, 796 01 Prostějov
Zapsána v OR KS v Brně, odd. C, vlh. 14180
IČO: 49977831, DIČ: CZ49977831
Adresát :
 
žádost ze dne :
20. 12. 2023
naše značka :
vyřizuje :
Marek Fialka
Telefon :
608728512
email :
mfialka@infos.cz
v Prosětjově :
datum
Vyjádření k plánované akci :
„Bourací práce objektu na ulici Kostelní 22/1, 682 01 Vyškov“
Stupeň PD :
Katastrální úuzemí :
Investor / Stavebník :
S pozdravem
Jednatel společnosti
INFOS LEAS, spol. s r.o., Barákova 2680/5, 796 01 Prostějov, IČO: 49977831, DIČ: CZ49977831